Εξαρθρημα επιγονατιδας

Η αιτία του εξαρθρήματος της επιγονατίδας μπορεί να είναι γενετική, ως αποτέλεσμα τραύματος, ή να σχετίζεται με ανατομικές ανωμαλίες. Τα προβλήματα επιγονατίδας που παρουσιάζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία κυμαίνονται από ήπια ανωμαλία στην κίνηση της επιγονατίδας μέχρι και εξάρθρημα της επιγονατίδας το οποίο να προκαλέι σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Τα ήπια προβλήματα αντιμετωπίζονται με φυσιοθεραπεία, αλλά τα επαναλαμβανόμενα και σοβαρά προβλήματα μπορεί να χρειαστούν χειρουργική παρέμβαση προκειμένου να γίνει ανάταξη της επιγονατίδας.  Ο Δρ Ζένιος διατηρεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εκ γενετές εξάρθρημα της επιγονατίδας, όπου η έγκαιρη ανάταξη της επιγονατίδας οδηγεί στην φυσιολογική ανάπτυξη της αρθρώσεως του γόνατος.