μαϊευτικη παραλυση

Η μαϊευτική παράλυση συνήθως παρουσιάζεται μετά από δύσκολο τοκετό. Το βρέφος, μετά τη γέννηση, παρουσιάζει έσω στροφή στο άνω άκρο, όπως επίσης και αδυναμία στο να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους μύες. Αυτό είναι αποτέλεσμα τραυματισμού των νεύρων του εγκεφάλου, τα οποία τροφοδοτούν το άνω άκρο. Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση διαφέρει, με κάποια βρέφη να ανακτούν πλήρως τη λειτουργικότητα του άνω άκρου και κάποια να έχουν σοβαρά προβλήματα για το υπόλοιπο της ζωής τους. Στο ιατρείο μας, τα παιδιά παραπέπονται για φυσιοθεραπεία τους πρωτους έξι μήνες της ζωής τους, όπου οι φυσιοθεραπευτές συνήθως χρησιμοποιούν ελαφρές ασκήσεις με προσοχή ούτως ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω τραυματισμός των νευρών και να αποφευχθούν παραμορφώσεις. Με αυτό τον τρόπο δίνεται περιθώριο στα νεύρα, τα οποία έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του τοκετού, να επουλωθούν. Σε πιο μεγάλα παιδιά, αν υπάρξουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και η συντηρητική αγωγή αποτύχει, τότε προσφέρουμε χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χαλάρωση μαλακών μορίων, μεταφορά τενόντων ή οστεοτομές του βραχιονίου οστού.