ανισοσκελεια

Η διαφορά μήκους στα κάτω άκρα ονομάζεται ανισοσκέλεια. Η ύπαρξη διαφοράς στα δύο κάτω άκρα πέραν των δύο εκατοστών χρήζει χειρουργικής παρέμβασης. Η χειρουργική επέμβαση πρέπει να διενεργείται πριν την πλήρη σκελετική ωρίμανση, για αποφυγή μακροχρόνιου πόνου και μόνιμων παραμορφώσεων.

Οι επιλογές είναι δύο· είτε η επιβράδυνση στην ανάπτυξη του μακρύτερου άκρου (επιφυσιόδεση), είτε η επιμήκυνση του βραχύτερου άκρου. Η επιφυσιόδεση γίνεται με μικρές πλάκες στον επιλεγμένο αναπτυξιακό χόνδρο (το μέρος του οστού που αναπτύσσεται), στην  σωστά υπολογισμένη ηλικία, πριν από το τέλος της σκελετικής ωρίμανσης. Η επιμήκυνση γίνεται με κυκλική εξωτερική οστεοσύνθεση τύπου Taylor, η οποία είναι συνδεδεμένη με ένα πρόγραμμα υπολογιστή που επιτρέπει ακριβή επιμήκυνση του βραχύτερου άκρου.


Ακτινογραφία ασθενή  απεικονίζει επιμήκυνση κνήμης από τον Δρ Ζένιο