ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Η ιδιοπαθής σκολίωση είναι πλάγια κλίση και παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, άγνωστης αιτιολογίας, η οποία παρουσιάζεται συχνότερα κατά την εφηβεία. Είναι πολύ πιο συχνή στα κορίτσια παρά στα αγόρια. Στην κλινική μας προσφέρουμε πρόγραμμα παρακολούθησης σε μια προσπάθεια να μειώσουμε την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση. Η σκολίωση διαγνώσκεται με συγκεκριμένες ακτίνογραφίες που επιτρέπουν τη μέτρηση μιας συγκεκριμένης γωνίας (γωνία Cobb). Γίνεται διάγνωση σκολίωσης όταν αυτή η γωνία του Cobb είναι μεγαλύτερη από 10 μοίρες. Επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η χρήση εξατομικευμένου νάρθηκα στην αναπτυσσόμενη σπονδυλική στήλη σε ασθενείς με  σκολίωση μεγαλύτερη από 25 μοίρες, μπορεί να αποτρέψει την επιδείνωση της παραμόρφωσης και την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.Η πιο κάτω εικόνα απεικονίζει περιστατικό του Δρ. Ζένιου με παρουσία σκολίωσης άνω των 25 μοιρών με αποτέλεσμα να τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας για την σκολίωση, με εξαιρετικά αποτελέσματα.