πολυπλοκα καταγματα και καταγματα που δεν εχουν Επουλωθει

Ο Δρ Ζένιος έχει χρησιμοποιήσει εκτενώς κυκλικές εξωτερικές οστεοσυνθέσεις όπως είναι το Ilizarov και το Taylor Spatial Frame για τη θεραπεία πολύπλοκων καταγμάτων και καταγμάτων που δεν έχουν επουλωθει.  Η κυκλική εξωτερική οστεοσύνθεση συνδέεται με τα οστά χρησιμοποιώντας μικρούς ήλους ή βίδες, μακριά από το κάταγμα ούτως ώστε να μην προκαλέσει τραυματισμό στα αγγεία γύρω από αυτό. Η χρήση κυκλικής εξωτερικής οστεοσύνθεσης είναι ιδανική τόσο, για τη σταθεροποίηση όσο και για την επούλωση του κατάγματος.