θεραπεια ραιβοΪπποποδιασ

clubfoot (CTEV) 

Η ραιβοϊπποποδία είναι μια συγγενής παραμόρφωση του ποδιού, όπου χαρακτηρίζεται από κλίση του ποδιού προς τα μέσα και προς τα κάτω. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι ιδιοπαθείς, η αιτία είναι άγνωστη, ενώ σε κάποιες άλλες υπάρχει γενετικό υπόβαθρο.

Στο παρελθόν, αυτή η σοβαρή παραμόρφωση αντιμετωπιζόταν με μεγάλη  χειρουργική επέμβαση. Πλέον, αντιμετωπίζεται πολύ καλύτερα με τη μέθοδο Ponseti. Η θεραπεία Ponseti αποτελείται από την σταδιακή διόρθωση με γυψάκια στο ιατρείο. Πραγματοποιείται εφαρμογή γύψου ανά εβδομάδα, για συνολικά 4-5 εβδομάδες. Κατόπιν, διενεργείται επιμήκυνση του αχίλλειου τένοντα, με ή χωρίς την χρήση γενικής αναισθησίας και εφαρμογή  γύψου για δύο εβδομάδες. Μετά την αφαίρεση του γύψου ακολουθεί το σημαντικότερο κομμάτι της θεραπείας, όπου τοποθετούνται ειδικά παπουτσάκια, τα οποία το παιδί πρέπει να φοράει μέχρι και το τέταρτο έτος και σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.

Σε περιπτώσεις όπου η διάγνωση γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία, γίνεται η χρήση της μεθόδου του Ilizarov, για τη διόρθωση δύσκολων ή και επαναλαμβανόμενων παραμορφώσεων στη ραιβοϊπποποδία (δείτε το άρθρο από τον Δρ Ζένιο).