αποκατασταση στην εγκεφαλικη παραλυση

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Όταν έχετε ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση που χρειάζεται αποκατάσταση, ίσως να αισθάνεστε σύγχυση λόγω των πολλών και διάφορων τύπων θεραπείας που προσφέρονται. Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι ο τύπος αποκατάστασης, είτε αυτός είναι φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και άλλες απαραίτητες θεραπείες για το παιδί σας, είναι ο σωστός και ότι θα βοηθήσει το παιδί σας να βελτιωθεί και να επιτύχει τους στόχους που εσείς και η οικογένειά σας έχετε θέσει. Η ομάδα μας έχει πολυετή εμπειρία σε διάφορες μορφές θεραπειών. Έχουμε πάντα πρωταρχικό μας μέλημα το όφελος του παιδιού και πάντα στοχεύουμε ως ομάδα να επιτύχουμε τους στόχους που θέτει το παιδί και η στενή οικογένεια. Προσφέρουμε προσαρμοσμένες προσεγγίσεις σε κάθε παιδί, που στοχεύει πάντοτε στη θεραπεία βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων με τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Στόχος μας είναι η οποιαδήποτε παρέμβαση να επιδιώκει στην προσωπική ελευθερία και την αυξημένη ικανότητα του παιδιού σας. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδική αξιολόγηση όλων των ασθενών που έχουν διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση, όλα τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν στο σχέδιο αποκατάστασης και κύριο μέλημά μας είναι η ευημερία του παιδιού σας κατά την περίοδο της αποκατάστασης και η επίτευξη ενός καλύτερου επιπέδου ανεξαρτησίας.

Η ομάδα μας που θα φροντίσει το παιδί σας και θα σας καθοδηγήσει μέσα από μια ουσιώδες και προσεκτική αποκατάσταση αποτελείται από:

Παιδορθοπαιδικό χειρουργό

Φυσιοθεραπευτές με ειδίκευση σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση

Εργοθεραπευτές

Ορθοτικούς 

2. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Προς την κατεύθυνση των στόχων σας, χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη και ρεαλιστική προσέγγιση βασισμένη σε τεκμηριωμένα στοιχεία, οι φυσιοθεραπευτές μας:

• Συμμετέχουν σε διεπιστημονικές συναντήσεις με χειρουργό και συνεργάζονται μαζί με την ομάδα

• Εκτελούν εξειδικευμένες αξιολογήσεις λαμβάνοντας υπόψη συνολικά τον ασθενή (ολιστική προσέγγιση)

• Χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τακτικές ενδυνάμωσης και τεντώματος μυών, καθώς και προγράμματα ενεργητικής ενδυνάμωσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του παιδιού σας

• Βοηθούν το παιδί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του και να γίνει χρήσιμο μέλος της κοινότητας

• Δημιουργούν μια θετική και δημιουργική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των συνεδριών

• Ενθαρρύνουν και παρέχουν συμβουλές για τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους

• Επιτυγχάνουν λειτουργική βελτίωση τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινότητα

• Αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του παιδιού σας στο σχολείο ή την ημερήσια φροντίδα

• Λειτουργουν ως το βασικό πρόσωπο ή μεσολαβητής μεταξύ του χειρουργού και της οικογένειας

• Παρέχουν συμβουλές σχετικά με την άσκηση, τη θεραπεία και τον εξοπλισμό που συμβάλλουν στη βελτίωση του παιδιού σας

• Παρέχουν υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων κινητικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση ή διατήρηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του παιδιού

• Παρέχουν συμβουλές για επανεκμάθηση δεξιοτήτων ορθής στάσης σώματος και κίνησης

• Εκτελούν αξιολογήσεις και παρέχουν συμβουλές και στήριξη όσον αφορά βοηθήματα και εξοπλισμό κινητικότητας

• Εκτελούν επισκέψεις στο σπίτι

3. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δουλεύοντας προς τους στόχους σας, οι εργοθεραπευτές μας:

• Παρακολουθoύν τακτικές πολύ-επιστημονικές συναντήσεις με την ομάδα

• Οργανώνουν επισκέψεις στο σπίτι

• Στοχεύουν προς τη βελτίωση των λειτουργιών και την απόδοση του παιδιού στο σπίτι ή το σχολείο

• Στοχεύουν στη βελτίωση του συντονισμού και της λειτουργίας του άνω άκρου του παιδιού

• Εισάγουν χρήσιμα βοηθήματα για το σπίτι, το σχολείο και την εργασία

• Ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες διασκέδασης και δημιουργικότητας για το παιδί σας

• Διευθύνουν και διευκολύνουν τη συμμετοχή του παιδιού σας σε καθημερινές δραστηριότητες

• Υποστηρίζουν την ανάπτυξη λεπτών κινητικών δεξιοτήτων

• Έχουν καινοτόμες ιδέες για να διευκολύνουν την καθημερινή ζωή, για παράδειγμα, το ντύσιμο ή την ανεξάρτητη σίτιση

• Αξιολογούν την ανάγκη για μικρές τροποποιήσεις στο σπίτι, όπως σιδηροτροχιές, εισόδους, μονοπάτια, ράμπες ή σκάλες

• Παρέχουν αισθητηριακή εκπαίδευση

4. ΝΑΡΘΗΚΕΣ

Οι νάρθηκες χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην εγκεφαλική παράλυση, προσφέροντας σταθερότητα στη βάδιση για παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Χρησιμοποιούνται, επίσης, για τη διόρθωση της κακής σκελετικής ευθυγράμμισης, τη βελτίωση της λειτουργικότητας, την πρόληψη παραμορφώσεων, την παροχή σταθερής βάσης για στήριξη και τη διατήρηση των αποτελεσμάτων των χειρουργικών επεμβάσεων.

Οι ορθοτικοί μας παρέχουν νάρθηκες σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ικανότητες του παιδιού σας. Η υπηρεσία μας παρέχει:

• Εξατομικευμένους νάρθηκες που μπορούν να γίνουν και κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων

• Oσες προσαρμογές και τροποποιήσεις όσες απαιτούνται

• Προϊόντα υψηλής ποιότητας

Μετά την εφαρμογή τoυ νάρθηκα οι ασθενείς αξιολογούνται κλινικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί:

• Βελτίωση της ικανότητας του παιδιού να περπατά, καθώς και βελτίωση στο συντονισμό

• Μείωση των επιπτώσεων της σπαστικότητας στα άκρα

• Βελτίωση της ισορροπίας του παιδιού στις μεταφορές

• Ενεργειακά πιο αποδοτική βάδιση

• Βελτίωση της μετάβασης μεταξύ καθιστής και όρθιας θέσης

• Μείωση ή εξάλειψη της υπερέκτασης του ισχίου και του γόνατος

• Μείωση της πιθανότητας ατυχημάτων

• Βελτίωση της ικανότητας του παιδιού να λειτουργεί σωματικά και διανοητικά

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ

Στο κέντρο μας ο ιατρός μας χρησιμοποιεί το Qualicys, ένα εξαιρετικά εξελιγμένο πρόγραμμα το οποίο ανιχνεύει και αναλύει την ανθρώπινη κίνηση. Χρησιμοποιεί, επίσης, αυτό το εξαιρετικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ασυνήθιστης κίνησης, ιδίως σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όπου απαιτείται επιστημονικά αδιαμφισβήτητη αξιολόγηση.

Η ανάλυση βάδισης ανιχνεύει το εύρος κίνησης των αρθρώσεων κατά τη διάρκεια της βάδισης, στροφικές ανωμαλίες, μόνιμες αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες μυών. Η ανάλυση βάδισης μπορεί να εντοπίσει προβλήματα στο περπάτημα που είναι σύνθετα, βοηθώντας μας έτσι να έχουμε καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών βάδισης του κάθε ασθενούς. 

Ο γιατρός μας εξειδικεύεται στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης βάδισης αφού το χρησιμοποίησε για μεγάλο χρονικό διάστημα προ-εγχειρητικά τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Κύπρο. Εμείς ως ομάδα θεωρούμε πολύ σημαντικές τις επιστημονικές προσεγγίσεις, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με πλήρη αναφορά από τον γιατρό μας τόσο σε κείμενο όσο και σε διαγράμματα και δίνονται στους γονείς.

Η ανάλυση βάδισης διαρκεί περίπου 2 ώρες και το παιδί θα φοράει ειδικούς ανιχνευτές στο σώμα και στα άκρα του ώστε να εντοπιστούν από τις κάμερές μας και να καταγραφεί η απόδοσή του.

Πρόκειται για μια πολύ ακριβή και επιστημονική αξιολόγηση που απαιτεί από το παιδί να περπατάει σε ειδικό διάδρομο. Αυτό γίνεται αρκετές φορές μέχρι να καταχωρηθούν όλες οι κινήσεις.

Η ανάλυση της βάδισης ενδείκνυται σε ασθενείς με:

• Νευρομυϊκή παθολογία

• Ορθοπαιδική παθολογία

• Διαταραχές της κίνησης

• Τεχνητά άκρα

Τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης βάδισης είναι:

• Η δυναμική και τρισδιάστατη αξιολόγηση της βάδισης

• Η ταυτόχρονη μέτρηση όλων των κινήσεων των αρθρώσεων κατά τη διάρκεια της βάδισης

• Η αξιολόγηση στροφικών ανωμαλιών

• Η ακριβής αξιολόγηση της κατεύθυνσης της δύναμης αντίδρασης του εδάφους κατά τη διάρκεια της βάδισης

Η κλινική χρησιμότητα της ανάλυσης βάδισης είναι:

• Τεκμηρίωση βάδισης πριν από οποιαδήποτε χειρουργική παρέμβαση

• Ειδική στόχευση για χειρουργική επέμβαση ή ενέσεις botox

• Βοήθεια με νάρθηκες

• Στοχευμένη φυσιοθεραπεία

• Αξιολόγηση σύνθετων και πολλαπλών προβλημάτων που συχνά διαφεύγουν από το μάτι

• Μια υπογεγραμμένη αναφορά για τους γονείς που καθορίζει τα βασικά προβλήματα στην κίνηση του παιδιού ή το περπάτημα

6. ΕΝΕΣΕΙΣ DYSPORT/BOTOX

Η σπαστικότητα, ή η δυσκαμψία των μυών, είναι συχνό πρόβλημα στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Οι σπαστικοί μύες είναι σφιχτοί και κάνουν την κίνηση δύσκολη. Κατά συνέπεια, η σπαστικότητα μπορεί να παρέμβει σε πολλές κινητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της βάδισης, της καθιστής θέσης, της  σίτισης, της ομιλίας και του παιχνιδιού. Οι ενέσεις Dysport/Botox στους σπαστικούς μύες συμβάλλουν στη μείωση της σπαστικότητας και επιτρέπουν στους ανταγωνιστικούς μύες τους να ενισχύσουν και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Τα οφέλη του botox είναι:

• Χαλάρωση μυών που δίνει στους φυσιοθεραπευτές τη δυνατότητα να δουλεύουν με άλλους μύες που έχουν αδυνατήσει λόγω της ασθένειας

• Σημαντική βελτίωση της βάδισης και ενίσχυση άλλων κινητικών δεξιοτήτων

• Μπορεί να συμβάλει στην καθυστέρηση της χειρουργικής επέμβασης μέχρι το παιδί να είναι μεγαλύτερο, να μειώσει τη συχνότητα ή ακόμα και να αποτρέψει την ανάγκη χειρουργικών επεμβάσεων

• Μειωμένος πόνος στους δύσκαμπτους μύες

• Βελτίωση της στάσης σώματος και του εύρους κίνησης

• Πρόκειται για μια διαδικασία χαμηλού κινδύνου

• Μείωση της σπαστικότητας και μεγαλύτερη ευκολία στις ασκήσεις

• Περισσότερη ανοχή στους νάρθηκες

• Βελτιωμένη ανεξάρτητη χρήση των άνω άκρων για καθημερινές δραστηριότητες

Πολύ συχνά οι γονείς μας ρωτάνε «γιατί πρέπει το παιδί μου να περάσει μέσω μιας διαδικασίας ενέσεων dysport/botox, εφόσον αυτό δεν πρόκειται να διαρκέσει για πάντα;» Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι ότι παρόλο που οι επιδράσεις του botox μπορεί να εξαλειφτούν σε κάποιο χρονικό διάστημα, με καλές φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις τα οφέλη μπορούν να είναι μακροχρόνια. Έχουμε, επίσης, στοιχεία που δείχνουν ότι το botox μπορεί να μειώσει τη συχνότητα των χειρουργικών επεμβάσεων.

Έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα μετά από εφαρμογή botox που μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα μας. Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το παιδί σας πρέπει να εξασφαλιστούν τα εξής:

1. Η σωστή δόση botox να τοποθετείται με ακρίβεια στο σωστό μυ

2. Nα ακολουθείται ένα πρόγραμμα εντατικής φυσιοθεραπείας

3. Να γίνεται υποστήριξη με καλούς νάρθηκες

Όταν αποφασίσετε ότι οι ενέσεις Botox θα βοηθήσουν το παιδί σας να βελτιώσει τις ικανότητές του να λειτουργήσει, είτε στο περπάτημα είτε σε άλλους τομείς, πιθανότατα θα ανησυχείτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνει η ένεση στο παιδί σας και την ακρίβεια της ένεσης στον προβλεπόμενο μυ. Είναι, επίσης, σύνηθες για τους γονείς να ανησυχούν ότι το παιδί θα υποφέρει ή θα φοβηθεί κατά τη διάρκεια της ένεσης. Η ομάδα μας και η προσέγγισή μας απέναντι στα παιδιά μας είναι άξια εμπιστοσύνης κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών είτε πρόκειται για botox, χειρουργική επέμβαση ή οποιεσδήποτε άλλες θεραπείες. Στόχος μας είναι οι θετικές εμπειρίες και οι ήρεμες, χωρίς άγχος, καταστάσεις. Ο λόγος για τον οποίο ο γιατρός μας έχει το δικό του πρωτόκολλο για ενέσεις Botox στα παιδιά είναι ακριβώς για να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις και άσκοπο άγχος για το παιδί και τους γονείς. Για να υπάρξει  το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα των ενέσεων botox σε ένα σπαστικό μυ, ο γιατρός μας συνήθως χρησιμοποιεί σύντομο αναισθητικό έτσι ώστε το παιδί να περάσει τη διαδικασία χωρίς στρες ή άγχος.

Ο γιατρός μας λαμβάνει πάντα υπόψη τις ανησυχίες και τις αβεβαιότητες των γονέων και έχει πάντα μια διεξοδική συζήτηση μαζί τους σχετικά με τη διαδικασία.

Η αναισθησία δίνει στον γιατρό την ευκαιρία να εξετάσει λεπτομερώς τις αρθρώσεις, κάτι το οποίο είναι χρήσιμο για μελλοντικές παρεμβάσεις, και με τη χρήση  υπερηχογραφήματος να χορηγήσει την ένεση στο ακριβές σημείο. Μετά από την ένεση botox, ο γιατρός μας συνήθως χρησιμοποιεί γυψάκια κάτω από το γόνατο για σταθερότητα και για να προωθήσει περαιτέρω τη διάταση των μυών. Το παιδί έιναι σε θέση να περπατά με τα γυψάκια.

7. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Όταν το παιδί σας χρειάζεται χειρουργική θεραπεία, θέλετε να έχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Επομένως, είναι λογικό ότι εάν το παιδί σας χρειάζεται μια επέμβαση, θα θελήσετε να συμβουλευτείτε έναν χειρούργο που είναι εξειδικευμένος και έμπειρος στην χειρουργική σε παιδιά.

Τα παιδιά δεν είναι μόνο μικροί ενήλικες. Δεν μπορούν πάντα να εκφράσουν τι τους δυσκολεύει. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τα ερωτήματα των γιατρών ή δεν μπορούν πάντα να απαντήσουν και δεν είναι πάντοτε σε θέση να είναι ήρεμα και συνεργάσιμα κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης. Οι παιδορθοπαιδικοί χειρουργοί γνωρίζουν  πως να εξετάζουν και να αντιμετωπίζουν τα παιδιά με τρόπο που να τους κάνει να χαλαρώνουν και να συνεργάζονται. Επιπλέον, οι παιδορθοπαιδικοί χειρουργοί συνήθως χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ειδικά σχεδιασμένος για παιδιά.

Ο παιδορθοπαιδικός χειρουργός μας είναι καλά εκπαιδευμένος και έχει τεράστια εμπειρία ως γιατρός ούτως ώστε να αξιολογεί και να θεραπεύει σωστά τα μυοσκελετικά προβλήματα (οστά, αρθρώσεις, μύες) σε ένα παιδί που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Τα παιδιά με περίπλοκα νευρολογικά προβλήματα ή μυοσκελετικές ελλείψεις, μπορούν να ωφεληθούν καλύτερα από έναν εξειδικευμένο παιδορθοπαιδικό χειρουργό. Ο παιδορθοπαιδικός χειρούργος μας έχει χρόνια εμπειρίας τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Κύπρο, με πολλά επιτεύγματα σε ορθοπαιδικές παιδιατρικές επεμβάσεις. Η φροντίδα του παιδιού σας και η διαθεσιμότητά του ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο μετά από τη χειρουργική επέμβαση, είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει, παράλληλα με τις άριστες ικανότητες και τις ηγετικές του ικανότητες, με το καλό του παιδιού σας ως πρωταρχικό μέλημα, ούτως ώστε το παιδί σας να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Όσον αφορά την εγκεφαλική παράλυση, ο παιδορθοπαιδικός χειρουργός μας:

• Εκτελεί εμπεριστατωμένη αξιολόγηση χρησιμοποιώντας ανάλυση βάδισης και κλινική αξιολόγηση

• Σας δίνει μια γραπτή αναφορά για το τι πρέπει να γίνει και το ακριβές μετεγχειρητικό φυσιοθεραπευτικό πλάνο που απαιτείται.

• Δίνει ένα προεγχειρητικό πρωτόκολλο αξιολόγησης και συμφωνίας στους γονείς και τους φυσιοθεραπευτές που τους ενημερώνει για το σχέδιο δράσης και τι να περιμένουν

• Είναι πάντα διαθέσιμος για τον ασθενή

• Είναι σε θέση να καθοδηγήσει με ασφάλεια τον ασθενή μέσω της χειρουργικής επέμβασης και της μετεγχειρητικής αποκατάστασης

• Χρησιμοποιεί μικρές τομές, διορθώνει όλες τις παραμορφώσεις σε μια επέμβαση μειώνοντας την ανάγκη για πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και επιδιώκει την άμεση κινητοποίηση

• Χρησιμοποιεί ένα ειδικό πρωτόκολλο για μετεγχειρητική αναλγησία για να διασφαλίσει ότι το παιδί σας θα έχει ελάχιστο εώς καθόλου πόνο μετά τη χειρουργική επέμβαση

• Χρησιμοποιεί, επίσης, χειρουργικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τη γενική και παιδορθοπαιδική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των αναγκών του παιδιού σας. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την επιμήκυνση των άκρων, τη διόρθωση των παραμορφώσεων χρησιμοποιώντας την τεχνική του ilizarov, τις οστεοτομίες της λεκάνης και των μακρών οστών, τη σταθεροποίηση των καταγμάτων και τη μείωση των εξάρθρώσεων του ισχίου