πολυεπιπεδη χειρουργικη παρεμβαση σε ασθενεισ με εγκεφαλικη παραλυση

Πρόσφατες ιατρικές εξελίξεις συνιστούν την ταυτόχρονη διόρθωση όλων των παραμορφώσεων σε ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Αυτή η μέθοδος έχει πολλαπλά μακροπρόθεσμα οφέλη σε σύγκριση με άλλες επεμβάσεις που διορθώνουν κάθε παραμόρφωση ξεχωριστά. Όλες οι παραμορφώσεις διορθώνονται σε μία χειρουργική επέμβαση, η οποία περιλαμβάνει επεμβάσεις οστού και μαλακού ιστού χρησιμοποιώντας ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές και σταθερότητα που επιτρέπει γρήγορη κινητοποίηση. Προεγχειρητικά, όλοι οι ασθενείς αξιολογούνται από κοινού με τους φυσιοθεραπευτές τους και, αν είναι δυνατόν, ανάλογα με την κινητικότητα του παιδιού, πραγματοποιείται ανάλυση βάδισης. Μετεγχειρητικά, διαμορφώνεται ένα στοχευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης για τον συγκεκριμένο ασθενή.


Αυτό το παιδί υποβλήθηκε σε αμφοτερόπλευρη χειρουργική στα ισχία και χαλάρωση μαλακών μορίων από τον Δρ Ζένιο σε μια μόνο επέμβαση